Tractament d’aigües de circuits de refrigeració

L’origen i la qualitat de l’aigua d’alimentació en un circuit de refrigeració, així com les restriccions en determinats paràmetres fisicoquímics derivats de l’ús de certs materials en el circuit, condicionen el tractament fisicoquímic i microbiològic a implementar.

En Adiquímica tenim gran experiència i coneixements en el tractament d’aigua de refredament de torres i circuits de refrigeració. Abans d’implementar un tractament, fem una anàlisi completa de l’aigua d’alimentació d’un circuit de refrigeració i amb els resultats obtinguts duen terme una simulació del seu comportament en les condicions d’operació habituals de la instal·lació. Això ens permet, d’aquesta manera, dissenyar el millor tractament per la seva situació particular. Confiï en un equip professional amb més de 30 anys d’experiència!

Tratamiento de aguas de circuitos de refrigeración

Els nostres tractaments en aigües de circuits de refrigeració

La implementació d’un tractament òptim de l’aigua de refredament evita les pèrdues de rendiment tèrmic en la instal·lació i allarga el temps de vida útil sobre aquestes. Per això, disposem d’una àmplia gamma de productes d’eficàcia contrastada en entorns industrials. A més, per assegurar un control higiènic-sanitari correcte de les instal·lacions de risc de proliferació de la Legionel·la, disposem també de nombrosos biocides homologats pel Ministeri de Sanitat i Consum per a aquesta finalitat. D’aquesta manera podem mantenir una qualitat microbiològica òptima de l’aigua de la instal·lació durant tot el seu funcionament.

Per un funcionament òptim dels circuits de refrigeració, en alguns casos realitzem a més a més neteges químiques prèvies a les posades en marxa dels circuits de refrigeració i, en cas que fos necessari, a la implementació d’un nou tractament de manteniment mitjançant l’aplicació dels productes químics més adients per la instal·lació a tractar.

Els nostres tractaments compleixen amb la normativa vigent

Adiquimica està inscrita en diversos Registres Oficials d’Establiments i Serveis Biocides de diverses Comunitats Autònomes, d’aquesta manera complim amb la legislació vigent per poder realitzar tots els tractaments de neteja i desinfecció necessaris per donar compliment a la normativa vigent i poder prevenir la proliferació de Legionel·la en totes les instal·lacions de risc.

desinfeccion torres de refrigeracion

Productes per a mantenir els circuits en condicions d’operació òptimes

Amb l’objectiu de mantenir els circuits de refrigeració lliures d’incrustacions de sals poc solubles, minimitzar els fenòmens de corrosió de les línies de circulació d’aigua i evitar el desenvolupament de problemes associats al creixement microbiològic, la nostra gamma de productes inclou formulats antiincrustants i dispersants de sals i òxids metàl·lics, formulats anticorrosius (tant anòdics com catòdics o duals i específics per metalls grocs), productes d’efecte combinat antiincrustant – anticorrosiu, productes per la realització de neteges químiques i agents biocides i biodispersants per minimitzar el creixement microbiològic en qualsevol punt de la instal·lació i evitar la formació de biofilm sobre aquestes.

Tractaments d’aigues de refredament personalizats

El disseny del tractament òptim per la seva instal·lació requereix l’estudi del comportament de l’aigua en el circuit i l’efecte en els materials sobre aquests. L’estudi és complex i requereix el coneixement de la interacció de les diferents espècies presents en l’aigua a través de les lleis dels equilibris físic-químics. A Adiquímica disposem de tots aquests coneixements i els hem posat a la seva disposició mitjançant la creació de software i equips específics per circuits de refrigeració.

Gràcies a l’ús d’equips i software específics per l’estudi, seguiment, monitoratge i control en la implementació del tractament químic en el circuit de refrigeració aconseguim contrarestar el potencial incrustant o corrosiu de l’aigua del circuit així com incrementar el seu potencial desinfectant, mantenint en tot moment els valors de consigna o nominals i els rendiments de disseny per una correcta conservació dels materials de la instal·lació i augmentant la vida útil de la instal·lació.

Disposem de diferents gammes d’equips, desenvolupats amb tecnologia pròpia, pel control i gestió de paràmetres físic-químics tradicionals (pH, conductivitat, clor lliure residual, ORP…) en instal·lacions d’aigua de refrigeració o pel monitoratge i control de biocides específics, entre altres.

A més a més, desenvolupem programaris propis, específics per a circuits de refrigeració, que determinen les condicions òptimes d’operació en el circuit amb el fi d’evitar la incrustació de sals poc solubles en les superfícies de transferència de calor i problemes d’oxidació metàl·lica. Les estimacions, d’acord amb la resolució de sistemes d’equacions complexes porten a la definició de l’escenari òptim de funcionament a partir del tractament de l’aigua de refredament adient a les necessitats del circuit i l’establiment dels règims de purga recomanats.

Tratamiento del agua de circuitos de refrigeración

Equips

Adiconline FQ

Solució completa pel mesurament, control i registre dels principals paràmetres operacionals en circuits de refrigeració industrials. L’equip és personalitzable segons les necessitats i característiques de cada cas en concret, i, opcionalment pot integrar un mòdul d’adquisició de dades (Adicontrol Web) per la consulta remota de l’estat de la instal·lació a través d’internet i en temps real.

Adiconline 1352M

Equip pel mesurament i control de la concentració del biocida no oxidant Adiclene 1352-M en circuits de refrigeració. L’equip, basats en tecnologia pròpia, és personalitzable i permet la seva adaptació a les necessitats i característiques del(s) circuit(s) concret(s). Adiconline 1352-M incorpora un mòdul Data-logger que permet el registre diari de biocida en la instal·lació segons el que s’estableix en la normativa vigent.

Adicontrol

Equip de control, gestió i supervisió experta de la implementació d’un tractament químic en una determinada instal·lació. Adicontrol permet la connexió amb controladors locals dels principals paràmetres operatius d’un circuit de refrigeració o generació de vapor (pH, conductivitat, clor lliure, potencial redox i nivell de principi actiu antiincrustant) i la seva integració en un mòdul de gestió governat per l’aplicatiu ADIC que actua com a sistema supervisor del tractament, generant gràfics de tendència, càlcul de desviacions i d’indicadors claus de procés (KPI) amb el fi d’efectuar les accions correctores oportunes pel redireccionament del tractament en cas corresponent.

Bombes dosificadores

Elements imprescindibles en la implementació de qualsevol tractament químic. La seva construcció depèn del tipus de fluid a tractar i dels paràmetres operatius (cabdal i contrapressió). Les bombes dosificadores poden ser governades pels equips de la gamma Adiconline i Adicontrol per la integració en les regles de control definides per la implementació de tractaments.

Software

 • Adic-ionic

Adic-ionic és una eina informàtica potent que combina un algorisme de resolució del sistema d’equacions que descriu els equilibris químics i iònics en un determinat tipus d’aigua i un sistema expert, que recull l’experiència d’Adiquímica en el sector del tractament de l’aigua. L’aplicació té per objectiu recomanar, en circuits de refrigeració industrial, el producte(s) i la dosi més adequada per inhibir la formació d’incrustacions de sals poc solubles al sistema, controlar els fenòmens de corrosió a les línies de circulació d’aigua i evitar el desenvolupament de poblacions microbianes a zones de risc.

Adic-ionic simula el comportament d’un determinat tipus d’aigua en un circuit de refredament evaporatiu, predient així el risc d’incrustació de sals poc solubles presents al sistema. D’aquesta manera, a partir d’un càlcul iteratiu, Adic-ionic permet determinar el factor de concentració òptim d’operació que minimitzi el consum d’aigua d’aportació a la instal·lació mantenint els índexs de sobresaturació per sota dels límits màxims admissibles. De la mateixa manera, i en funció del tipus de metall més restrictiu present al circuit, Adic-ionic també contempla la presència d’espècies amb efecte corrosiu en el càlcul del factor de concentració òptim de treball.

 • Adic

Adic és una aplicació dissenyada per facilitar la realització del seguiment i el control dels principals paràmetres d’operació d’una instal·lació. Disposa d´una base de dades on s´emmagatzemen totes les anàlisis realitzades i ofereix eines gràfiques que permeten analitzar l´evolució, al llarg del temps, dels paràmetres mesurats i predir tendències.

Així mateix, inclou una potent base de coneixement -generada a partir de l’experiència acumulada per Adiquímica al sector del tractament de l’aigua- que, depenent del resultat de les anàlisis realitzades, suggereix automàticament accions correctores quan es requereix.

Opcionalment, es distribueix amb:

  • Adicheck
   Aplicació per la gestió de les revisions periòdiques dels elements d’una instal·lació (equips, bombes, filtres…), que permet generar i mantindre un registre digitalitzat del seu funcionament.
  • Adicontrol
   Aplicación para la monitorización y control remotos de los equipos instalados en una instalación.

Garantia de qualitat

Bureau Veritas ISO 9001, 14001, 45001

Explica’ns el teu cas

Els nostres experts dissenyaràn un tractament a mida per la teva instal·lació

  He llegit i accepto la política de privacitat del lloc

   

  També et pot interessar

  Contáctanos

  Contacta