Tractament d’aigües de calderes

Adiquimica disposa de diferents programes i productes pel tractament i control de l’aigua d’alimentació de les calderes, amb l’objectiu de mantenir la instal·lació en condicions segures d’operació i mantenir al màxim la seva capacitat nominal de bescanvi de calor, sempre complint amb el que s’estableix en la normativa vigent i amb les recomanacions publicades pels organismes d’àmbit internacional.

Tenim en compte que els circuits d’aigua-vapor requereixen un control i un tractament de l’aigua específics. Per aquest motiu, els nostres serveis pel tractament de calderes d’aigua i calderes de vapor estan orientats a dissenyar un tractament òptim de l’aigua del generador, tant a escala interna com externa.

Tratamiento del agua para calderas

Tractament de l’aigua per a calderes de baixa, mitja i alta pressió

Gràcies a la nostra àmplia experiència en el tractament d’aigua per a calderes, als estudis previs que realitzem en la seva instal·lació i a la constant línia d’investigació que duem a terme, podem assegurar que amb els nostres productes químics per tractar el cicle d’aigua-vapor de la seva instal·lació complirà amb totes les normatives vigents, solucionarà i previndrà possibles inconvenients en la seva instal·lació, com la corrosió, incrustació, etc.

En tot moment posarem a la seva disposició personal especialitzat per poder dur a terme neteges de calderes de vapor i realitzarem inspeccions de l’interior dels generadors de vapor, per tal de validar l’eficàcia del tractament recomanat i controlar que l’estat de la seva instal·lació sigui òptim.

interior caldera vapor

Productes i serveis per mantenir unes condicions d’operació òptimes en la seva instal·lació

Amb l’objectiu de mantenir les instal·lacions de generació de vapor en condicions d’operació perfectes, comptem amb una gamma de productes especialitzats. Les nostres fórmules inclouen compostos antiincrustants i dispersants de sals càlciques i d’òxids metàl·lics per evitar la seva deposició a les superfícies de transferència de calor, productes amb efecte anticorrosiu per a evitar la degradació dels materials del circuit, així com reductors d’oxigen i mescles d’amines neutralitzants (i filmants) per mantenir els pHs d’operació a valors òptims, des del punt de vista del manteniment del sistema.

La posada en marxa del tractament d’aigua en una instal·lació de generació de vapor pot requerir la realització d’operacions prèvies de neteja química i passivat, per les que disposem d’una gamma específica de productes especialment dissenyats per a portar a terme aquests tipus de processos, que contribueixen a l’eliminació de sals incrustants i òxids metàl·lics de les superfícies de transferència de calor, i promouen la formació de capes protectores que limiten els processos de corrosió metàl·lica en aquests elements.

Tots els nostres tractaments tenen com a objectiu minimitzar la corrosió de les línies d’alimentació als generadors amb l’objectiu d’evitar l’entrada d’òxids metàl·lics que podrien dipositar-se en les superfícies de transferència de calor reduint els rendiments tèrmics de la instal·lació; assegurar l’absència d’espècies incrustants a l’interior del generador per a evitar la formació de capes aïllants per a poder portar a terme la transferència de calor; limitar la concentració de determinades espècies químiques a l’interior del generador amb l’objectiu d’evitar problemes d’arrossegaments d’aigua amb el vapor a causa d’un excés de salinitat; evitar els problemes de corrosió de les línies de vapor i retorn de condensats promoguts per l’acidesa originada per la descomposició tèrmica dels bicarbonats a CO₂ en el generador i la seva dissolució en els condensats.

A més, com a part de la gestió del tractament de l’aigua per a calderes, proporcionem assessorament tècnic en la gestió del pretractament de l’aigua d’alimentació als generadors de vapor amb l’objectiu de mantenir els principals paràmetres analítics de l’aigua en els seus valors recomanats.

Tratamiento del agua para calderas

Equips específics per augmentar la vida útil de la seva instal·lació i reduir el consum de productes de tractament

Disposem d’equips de pretractament i monitoratge i control dels paràmetres crítics del sistema, amb els que aconseguirà mantenir la qualitat de l’aigua d’alimentació per calderes a uns nivells que assegurin l’absència de contaminants susceptibles de dipositar-se en les superfícies de transferència de calor i que evitin el desenvolupament de reaccions d’oxidació metàl·lica en les línies de circulació d’aigua.

La correcta definició dels valors d’operació i el seu establiment com punts de consigna en els equips de tractament permetran augmentar la vida útil de la instal·lació, així com optimitzar els consums de productes químics per mantenir els paràmetres físics i químics de l’aigua en els nivells recomanats en tots els punts del sistema.

Equips per el tractament d’aigües

Adiconline FQ

Solució completa pel mesurament, control i registre dels principals paràmetres operacionals en circuits de refrigeració industrials. L’equip és personalitzable segons les necessitats i característiques de cada cas en concret, i, opcionalment, pot integrar un mòdul d’adquisició de dades (Adicontrol Web) per la consulta remota de l’estat de la instal·lació a través d’internet i en temps real.

Adicontrol

Equip de control, gestió i supervisió experta de la implementació d’un tractament químic en una determinada instal·lació. Adicontrol permet la connexió amb controladors locals dels principals paràmetres operatius d’un circuit de refrigeració o generació de vapor (pH, conductivitat, clor lliure, potencial redox i nivell de principi actiu antiincrustant) i la seva integració en un mòdul de gestió governat per l’aplicatiu ADIC, el qual actua com un sistema supervisor del tractament i genera gràfics de tendència, calcula desviacions i té indicadors clau de procés (KPI) amb la finalitat d’efectuar les accions correctores oportunes pel redireccionament del tractament en cas corresponent.

Bombes dosificadores

Elements imprescindibles en la implementació de qualsevol tractament químic. La seva construcció depèn del tipus de fluid a tractar i dels paràmetres operatius (cabal i contrapressió). Les bombes dosificadores poden ser governades pels equips de la gamma Adiconline i Adicontrol per la integració en les regles de control definides per la implementació de tractaments.

Garantia de qualitat

Bureau Veritas ISO 9001, 14001, 45001

Explica’ns el teu cas

Els nostres experts dissenyaran un tractament feta a mida per la teva instal·lació

    He llegit i accepto la política de privacitat del lloc

     

    També et pot interessar

    Contáctanos

    Contacta