Anàlisis d’aigües

Adiquímica pot realitzar una àmplia varietat d’anàlisis d’aigua i que depenen de les necessitats dels nostres clients i del tipus de mostra a analitzar. Analitzem paràmetres físics, químics i microbiològics per verificar el compliment de la legislació vigent i per assegurar una correcta qualitat de l’aigua segons l’ús que se li vulgui donar.

tomamuestras caldera de vapor

Portem a terme anàlisis d’aigua per a poder cumplir de manera adequada amb la normativa vigent

En el cas particular dels circuits de refrigeració, així com per a totes les altres instal·lacions de risc de proliferació de la Legionel·la, es duen a terme els assajos que s’especifiquen en els Annexos del REIAL DECRET 865/2003, de 4 de juliol, en el qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, juntament amb altres paràmetres analítics que permeten comprovar que la qualitat de l’aigua és l’adequada per a cada instal·lació. Cal destacar que Adiquímica disposa d’un potent laboratori de microbiologia on es duen a terme un gran nombre d’assajos de detecció i recompte de Legionel·la, sobre la base de la norma ISO 11731, per a comprovar l’absència d’aquest bacteri en les diferents instal·lacions que són tractades amb els nostres productes.

Análisis de agua residual

També duem a terme anàlisis d’aigua residual per a verificar que compleixen amb els límits establerts en les diferents normatives d’abocament que puguin aplicar als nostres clients. Així mateix, també realitzem assajos de coagulació-floculació (jar-test) per a determinar les dosis idònies dels productes de tractament en les aigües residuals i en els fangs d’una depuradora.

Adiquimica també realitza els assajos necessaris per confirmar que les mostres d’aigua de consum compleixen amb els límits establerts en el REIAL DECRET 140/2003, del 7 de febrer, en el qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. Això inclou des de l’anàlisi de control en aixeta o d’autocontrol fins a l’anàlisi de potabilitat completa.

Finalment, en els nostres laboratoris també portem a terme anàlisis de qualitat de l’aigua de piscines i de jacuzzis, amb l’objectiu de comprovar el compliment de les diferents normatives autonòmiques en matèria de piscines d’ús col·lectiu i del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, on s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.

Garantia de qualitat

Bureau Veritas ISO 9001, 14001, 45001

Explica’ns el teu cas

Els nostres experts disenyaran un tractament a mida per la teva instal·lació

    He llegit i accepto la política de privacitat del lloc

     

    També et pot interesar

    Contáctanos

    Contacta